Nasze książki i Medycyna

Praca zbiorowa – Ekonomia w praktyce. Metody aktywizujące

 • Nasze realizacje

  Wybierz rodzaj książki, jaką chcesz wydać
   

Przykładowa książka metodyczna
z dziedziny ekonomii

więcej o naszym doświadczeniu w wydawaniu książek naukowych

ekonomia-w-praktyce-meto_305EKONOMIA W PRAKTYCE. METODY AKTYWIZUJĄCE W NAUCZANIU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EKONOMII

Praca zbiorowa

Rodzaj wydawnictwa:  przewodnik metodyczny dla szkół ponadgimnazjalnych

Wydanie na zlecenie Institut für Ökonomische Bildung – IOEB

Przykłady zamieszczone w przewodniku ilustrują zastosowanie aktywizujących metod w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych, takich jak: studium przypadku, inscenizacja, wywiad z ekspertem, wycieczka dydaktyczna czy metoda projektu oraz zakładanie i prowadzenie firm uczniowskich. Krótka charakterystyka każdej z metod skupia się na jej specyfice, wskazując jednocześnie na potencjał dydaktyczny jej zastosowania na zajęciach szkolnych. Ten z kolei podkreślają przykłady z praktyki nauczania, które wskazują możliwości łączenia nowoczesnej metodyki z różnymi treściami ekonomicznymi, ujętymi w podstawach programowych przedmiotów “podstawy przedsiębiorczości” i “ekonomia w praktyce” oraz innych przedmiotów ekonomicznych.

Niniejsza publikacja powstała w ramach projektów EKOLAN realizowanych w latach 2008-2012 w województwie lubuskim. Projekty, objęte patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty, realizował Instytut Kształcenia Ekonomicznego (niem. Institut für Ökonomische Bildung – IOEB) w Oldenburgu we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Gorzowie Wlkp.

Informacje techniczne o książce

 • Objętość: 128 stron
 • Format: B5 (168 x 238 mm)
 • Rodzaj oprawy: miękka, karton 240 g, folia błyszcząca
 • Wnętrze – druk czarno-biały; papier: offsetowy 80g
 • do książki dołączona jest płyta CD z materiałami pomocniczymi

Rodzaj dostarczonego materiału

Książka została przygotowana z dostarczonych przez autorów pliku z tekstem.

Wykonane czynności

 • redakcja merytoryczna,
 • adiustacja i korekty,
 • redakcja techniczna,
 • łamanie,
 • projekt okładki z wykorzystaniem zdjęcia dostarczonego przez autora.

Technika druku – druk offsetowy

Nakład: 1000 egz.

Czas wykonania książki

Od momentu otrzymania materiałów do momentu otrzymania gotowej książki minęło 1,5 miesiąca!

Cena detaliczna do sprzedaży: 29,90 zł

Data wydania: rok 2013

Poznaj cenę usługi wydania podobnej książki dla Ciebie

Jeśli szukasz usługi wydania podobnej książki o tematyce naukow0-dydaktycznej, chcesz poznać jej wycenę oraz czas realizacji usługi – wypełnij, proszę poniższy formularz.

  

Krzysztof Rejmer – Ciepło – zimno czyli termodynamika

 • Nasze realizacje

  Wybierz rodzaj książki, jaką chcesz wydać
   

Przykładowy podręcznik akademicki
z dziedziny fizyki

więcej o naszym doświadczeniu w wydawaniu książek naukowych

cieplo-zimno-czyli-termo_308Ciepło – zimno czyli termodynamika fenomenologiczna Część I: Zasady

Krzysztof Rejmer

Rodzaj wydawnictwa:  naukowe, podręcznik akademicki

Książka jest pierwszym z dwóch tomów podręcznika termodynamiki przeznaczonego głównie dla studentów oraz wykładowców fizyki wydziałów uniwersyteckich, ale zainteresuje on również chemików i matematyków, a także biologów. W przyszłości zostanie uzupełniony zbiorem zadań. Jego zawartość wykracza poza ramy podstawowego kursu termodynamiki, ale układ pozwoli Czytelnikowi pominąć, bez szkody dla ciągłości wykładu, te kwestie, które nie są mu niezbędne. Omawiane zagadnienia opatrzone są licznymi przykładami z rozwiązaniami oraz wieloma ilustracjami pochodzącymi z innych dziedzin wiedzy, przede wszystkim z biologii.

Autor stara się pokazać termodynamikę nie tylko poprzez zjawiska w przyrodzie i przez matematyczny formalizm służący do ich analizy. Omawia więc w podręczniku, przede wszystkim w tomie drugim, także zagadnienia bardzo rzadko lub nawet nigdy nie dyskutowane w podręcznikach termodynamiki, wpisujące tę dziedzinę nauki w szerszy kontekst kultury i cywilizacji. Obok bogactwa treści jest to jeden z podstawowych walorów książki.

W kilku miejscach Czytelnikowi potrzebna będzie znajomość metod fizyki statystycznej, na gruncie której fizycy uzasadniają termodynamikę – naukę fenomenologiczną. Fragmenty te można pominąć, niemniej nadają one książce pewną głębię.

Krzysztof Rejmer (ur. 1955) – fizyk, poeta, tłumacz literatury naukowej, popularnonaukowej i pięknej. Ukończył Technikum Nukleoniczne w Otwocku, następnie studiował fizykę na Uniwersytecie Warszawskim i na UAM w Poznaniu. W 1996 roku obronił pracę doktorską na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1986–2010 pracował w szkołach różnego typu w Warszawie oraz na Uniwersytecie Warszawskim (Zakład Teorii Pola i Fizyki Statystycznej, a następnie Katedra Teorii Materii Skondensowanej). W latach 1996–1998 przebywał na stażu na Uniwersytecie w Wuppertalu. Od roku 2010 jest wolnym twórcą. Dziedziną jego zainteresowań naukowych jest fizyka statystyczna, a w szczególności zjawiska powierzchniowe. Oprócz prac stricte naukowych jest autorem licznych artykułów popularnonaukowych, dwóch podręczników fizyki dla liceum, tomiku wierszy oraz drobnych publikacji poetyckich i prozatorskich. Dla Wydawnictwa Naukowego PWN przetłumaczył trzy tomy kursu fizyki teoretycznej Landaua (Fizyka statystyczna cz. 1 i 2 oraz Kinetyka fizyczna). Interesuje się historią Europy Środkowej, literaturą czeską i francuską, malarstwem holenderskim. Także nic, co górskie, nie jest mu obce.

Informacje techniczne o książce

 • Objętość: 423 stron
 • Format: B5 (168 x 238 mm)
 • Rodzaj oprawy: miękka, karton, folia błyszcząca
 • Wnętrze – druk czarno-biały; papier: offsetowy 80g

Rodzaj dostarczonego materiału

Książka została przygotowana z dostarczonych przez autora pliku z tekstem.

Wykonane czynności

 • redakcja merytoryczna,
 • adiustacja i korekty,
 • redakcja techniczna,
 • łamanie,
 • projekt okładki z wykorzystaniem zdjęcia dostarczonego przez autora.

Druk cyfrowy:

 • cyfrowy
 • okładka i wnętrze czarno-białe

Nakład: 250 egz.

Czas wykonania książki

Od momentu otrzymania materiałów do momentu otrzymania gotowej książki minęło ok. 6 miesięcy.

Cena detaliczna do sprzedaży: 61,95 zł

Data wydania: rok 2013

Poznaj cenę usługi wydania podobnej książki dla Ciebie

Jeśli szukasz usługi wydania podobnej książki o tematyce naukowej, chcesz poznać jej wycenę oraz czas realizacji usługi – wypełnij, proszę poniższy formularz.

  

Agnieszka Kompała-Bąba – Abiotic and biotic factors

 • Nasze realizacje

  Wybierz rodzaj książki, jaką chcesz wydać
   

Przykładowa książka naukowa z dziedziny nauk przyrodniczych (jęz. angielski)

więcej o naszym doświadczeniu w wydawaniu książek naukowych

 

jodla-pospolita-abies-al_275Abiotic and biotic factors affecting the diversity of ruderal vegetation (Silesian Uplands Poland)

Agnieszka Kompała-Bąba

Rodzaj wydawnictwa:  naukowe, praca habilitacyjna

In the monograph author adressed important questions to community ecology: (1) if any repeated patterns of ruderal vegetation in the Silesian Uplands exist, (2) what are the main abiotic and biotic factors which shape the floristic composition of ruderal vegetation?

The performed classification of dataset based on floristic composition and Rother criteria such as: physiognomy, habitat preferences of species enabled 26 vegetation units of the ruderal habitats to be delimited. Two independent environment al gradients responsible for differentiation of species were revealed: one marked by the calcium content in the soils, available nutrients, total nitrogen and organic carbon and a second one connected with the granulometric composition of soils and soil reaction. Along these gradients are filtered species traits connected with competition, dispersal, regeneration what enabled to distinguish some functional groups. A detailed partition of variance in species data revealed that species composition of ruderal vegetation was primarily shaped by differences in competitive traits, dispersal traits and to a lesser extent by soil variables. A large percentage of residual variation may be related to historical events (land use), stochastic processes (disturbances, long-distance seed dispersal, etc), complex species responses to environmental gradients, as well as variables not included into the model.

Dr Agnieszka Kompała-Baba is a doctor of Biology In the Department of Geobotany and Nature Protection, Faculty of Biology and Environmental Protection of the University of Silesia. She takes an interest in geobotany, community ecology, environmental protection and issues related to environmental management and renewable energy sources. Her research focuses on vegetation of cities and its transformation, assembly rules, the role of alien species in the plant communities, as well as and mechanisms of colonisation of brownfield areas and ecological restoration. She is an author of dozens of scientific papers and conference reports on natural and anthropogenic vegetation of the Silesian and Kraków-Częstochowa Uplands.

Informacje techniczne o książce

 • Objętość: 182 strony
 • Format: B5 (168 x 238 mm)
 • Rodzaj oprawy: miękka, karton, folia błyszcząca
 • Wnętrze – druk czarno-biały; papier: offsetowy 80 g

Rodzaj dostarczonego materiału

Książka została przygotowana z dostarczonych przez autora plików z tekstem, tabelami i rycinami oraz projektem okładki.

Wykonane czynności

 • redakcja merytoryczna,
 • adiustacja i korekty,
 • redakcja techniczna,
 • łamanie.

Druk cyfrowy:

 • cyfrowy
 • okładka i wnętrze – czarno-białe

Nakład: 100 egz.

Cena detaliczna do sprzedaży: 40 zł zł

Data wydania: rok 2013

Poznaj cenę usługi wydania podobnej książki dla Ciebie

Jeśli szukasz usługi wydania podobnej książki o tematyce naukowej, chcesz poznać jej wycenę oraz czas realizacji usługi – wypełnij, proszę poniższy formularz.

  

Maria Kwiatkowska-Ratajczak – Po stronie praktyki. Szkice polonistyczne

 • Nasze realizacje

  Wybierz rodzaj książki, jaką chcesz wydać
   

Przykładowa książka naukowa z dziedziny nauk polonistycznych

więcej o naszym doświadczeniu w wydawaniu książek naukowych

po-stronie-praktyk-i-szk_307Po stronie praktyki. Szkice polonistyczne z dydaktyki szkolnej i akademickiej

Maria Kwiatkowska-Ratajczak

Rodzaj wydawnictwa:  naukowe, polonistyka

Autorka przeciwstawia się powszechnej krytyce nauczania szkolnego, a często i akademickiego, co nie oznacza, że nie zauważa mankamentów kształcenia polonistycznego. Przedstawia możliwości wykorzystania w nauczaniu języka polskiego dominującej współcześnie popkultury (cz. I). Łączy prezentację różnorodnych przykładów zrealizowanych w praktyce szkolnej (cz. II) i uniwersyteckiej (cz. III) z ustaleniami teoretycznymi i nowymi metodologiami nauk humanistycznych.

Książka zaprasza do dialogu – z uczniem, studentem, nauczycielem, badaczem. Jak zauważyła w recenzji prof. dr hab. Halina Wiśniewska, “została napisana ze swadą, znawstwem zagadnień i – co rzadkie – z emocjonalnym osobistym zaangażowaniem w opisywane eksperymentalne nowości poznańskiego uniwersytetu”.

Publikacja może zainteresować wykładowców różnych dziedzin polonistyki w szkołach wyższych, doktorantów, ośrodki metodyczne i nauczycieli języka polskiego.

Maria Kwiatkowska-Ratajczak – profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, kieruje Pracownią Innowacji Dydaktycznych w Instytucie Filologii Polskiej. Autorka książek Z perspektywy wartości o prozie dla dzieci i młodzieży (1994) oraz Metodyka konkretu. O wybranych problemach zawodowego kształcenia nauczycieli polonistów (2002). Współredaktorka tomów rozpraw Konteksty polonistycznej edukacji (1998), Między szkołą a uniwersytetem. Odbiorcy w nowych podręcznikach dla reformującej się szkoły (2008). Współautorka i redaktorka naukowa podręcznika akademickiego z zakresu dydaktyki kształcenia polonistycznego Innowacje i metody(2011). Redaktorka “Polonistyki”. Rzeczoznawczyni MEN do spraw podręczników. W latach 2003–2006 przewodnicząca Komisji Edukacji Szkolnej i Akademickiej Komitetu Nauk o Literaturze PAN. Współpracowała z Fundacja Guardiniego z Berlina, Katedrą Polonistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Wilnie i polonistami z Uniwersytetu Masaryka w Brnie. Na zaproszenie Polish Teachers Association in America, Inc. oraz Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” prowadziła wykłady i warsztaty dla nauczycieli w Chicago.

Informacje techniczne o książce

 • Objętość: 200 stron
 • Format: B5 (168 x 238 mm)
 • Rodzaj oprawy: miękka, karton, folia matowa
 • Wnętrze – druk czarno-biały; papier: offsetowy 80g

Opracowania graficzne

 • Sorus – projekt okładki;
 • Autorka – fotografie barwne przypadków, tekst, liczne tabele, schematy, diagramy, fotografie czarno-białe;

Rodzaj dostarczonego materiału

Książka została przygotowana z dostarczonych przez autora plików z tekstem i tabelami, a także projektem okładki.

Wykonane czynności

 • redakcja merytoryczna,
 • recenzja naukowa,
 • adiustacja i korekty,
 • redakcja techniczna,
 • łamanie.

Druk cyfrowy:

 • cyfrowy
 • okładka i wnętrze -czarno-białe i kolorowe wklejki

Nakład: 110 egz.

Czas wykonania książki

Od momentu otrzymania materiałów do momentu otrzymania gotowej książki minęło 2,5 miesiąca.

Cena detaliczna do sprzedaży: 37,80 zł

Data wydania: rok 2013

Poznaj cenę usługi wydania podobnej książki dla Ciebie

Jeśli szukasz usługi wydania podobnej książki o tematyce naukowej, chcesz poznać jej wycenę oraz czas realizacji usługi – wypełnij, proszę poniższy formularz.

  

Grażyna Michalska-Krzanowska – Specyfika postępowania w reakcjach niepożądanych

 • Nasze realizacje

  Wybierz rodzaj książki, jaką chcesz wydać
   

Przykładowa książka naukowa z dziedziny medycznej

więcej o naszym doświadczeniu w wydawaniu książek naukowych

specyfika-postepowania-w_222

SPECYFIKA POSTĘPOWANIA W REAKCJACH NIEPOŻĄDANYCH PODEJRZANYCH O ANAFILAKSJĘ W TRAKCIE ZNIECZULENIA ORAZ W OKRESIE OKOŁOOPERACYJNYM

Grażyna Michalska-Krzanowska

Rodzaj wydawnictwa:  naukowe, medycyna (praca na stopień)

Autorka jest czynnym anestezjologiem. Praca jest wynikiem jej badań klinicznych, przewidywana jako praca habilitacyjna.

Przeznaczenie książki

Książka przeznaczona dla osób zainteresowanych zagadnieniami postępowania w reakcjach niepożądanych, podejrzanych o anafilaksję, w trakcie znieczulenia oraz w okresie około-operacyjnym.

Wydawca

Sorus – na zamówienie Autora , z udziałem finansowym wydawcy przy zwiększeniu nakładu dla dystrybucji w sieci księgarskiej.

Informacje techniczne o książce

 • Objętość: 130 stron + 6 stron kolorowych fotografii
 • Format: B5 (168 x 238 mm)
 • Rodzaj oprawy: miękka, karton, folia błyszcząca
 • Wnętrze – druk czarno-biały; papier: offsetowy 80g

Opracowania graficzne

 • Sorus – projekt okładki;
 • Autorka – fotografie barwne przypadków, tekst, liczne tabele, schematy, diagramy, fotografie czarno-białe;

Rodzaj dostarczonego materiału

Książka została przygotowana z dostarczonych przez autora plików z tekstem i tabelami, a także zdjęciami kolorowymi do skanowania.

Wykonane czynności

 • 2 recenzje naukowe,
 • redakcja merytoryczna,
 • adiustacja i korekty,
 • redakcja techniczna,
 • łamanie.

Druk cyfrowy:

 • cyfrowy
 • okładka i wnętrze -czarno-białe i kolorowe wklejki

Czas wykonania książki

Od momentu otrzymania materiałów do momentu otrzymania gotowej książki minęły zaledwie 2 miesiące!

Cena detaliczna do sprzedaży: 43,99 zł

Data wydania: rok 2010

Poznaj cenę usługi wydania podobnej książki dla Ciebie

Jeśli szukasz usługi wydania podobnej książki o tematyce naukow0-dydaktycznej, chcesz poznać jej wycenę oraz czas realizacji usługi – wypełnij, proszę poniższy formularz.